Komiteler ve Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı

 Ünvanı

Şirket İlişkisi

Halil Bülent ÇORAPÇI

Başkan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Bağımsız Üye)

Talat İÇÖZ

Üye

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Ergin DÜLGER

Üye

Mali İşler Direktörü


 Kurumsal Yönetim Komitesi


Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı

 Ünvanı

Şirket İlişkisi

Halil Bülent ÇORAPÇI

Başkan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Bağımsız Üye)

Hüseyin Avni METİNKALE

Üye

Yönetim Kurulu Üyesi


  Riskin Erken Saptanması KomitesiDenetim Komitesi

Adı Soyadı

 Ünvanı

Şirket İlişkisi

Halil Bülent ÇORAPÇI

Başkan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Bağımsız Üye)

Talat İÇÖZ

Üye

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)