Periyodik Mali Tablolar Raporları

 • PDF
  30.06.2009 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  30.09.2009 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.03.2011 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  30.06.2010 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  30.06.2011 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  30.06.2012 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  30.06.2013 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  30.06.2014 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  30.06.2015 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  30.06.2016 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  30.06.2017 Mali Tablo ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  30.06.2018 Mali Tablo ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  30.06.2019 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  30.06.2020 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  30.09.2010 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  30.09.2011 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  30.09.2012 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  30.09.2013 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  30.09.2014 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  30.09.2015 Mali Tablo ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  30.09.2016 Mali Tablo ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  30.09.2017 Mali Tablo ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  30.09.2018 Mali Tablo ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  30.09.2020 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  31.03.2009 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.03.2010 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.03.2012 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.03.2013 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  31.03.2014 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  31.03.2015 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  31.03.2016 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  31.03.2017 Mali Tablo ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.03.2018 Mali Tablo ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.03.2020 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  31.12 .2009 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.12.2008 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.12.2010 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.12.2011 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.12.2012 Mali Tablo Ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.12.2013 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  31.12.2014 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  31.12.2015 Mali Tablo ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.12.2016 Mali Tablo ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.12.2017 Mali Tablo ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.12.2018 Financial Statements İNDİR
 • PDF
  31.12.2018 Mali Tablo ve Dipnotları İNDİR
 • PDF
  31.12.2019 Financial Statements İNDİR
 • PDF
  31.12.2019 Mali Tablo ve Dipnotlar İNDİR
 • PDF
  Kerevitaş 30.09.2019 SPK Rapor İNDİR
 • PDF
  Kerevitas 31.03.2019 SPK Rapor İNDİR