İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Değerlerimiz

Müşteri Önceliğimizdir / Kalitede Birinciyiz / Rekabetçiyiz / Hep Beraber Başarırız / Sonuca Odaklıyız / Gücümüzü Değişimden Alırız

İnsan Kaynakları Süreçlerimiz

İnsan Kaynakları olarak kuruluş amacımız, şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını tedarik eden, yüksek performans kültürünü benimsemiş, mutlu ve yetkin çalışanlardan oluşan; organlarından birini oluşturduğumuz şirketimizin vizyonuna ulaşmasına katkı sağlayan ve tüm paydaşlarımız için değer yaratan bir organizasyon yaratabilmek ve etkin şekilde devamlılığını sağlamaktır.

Performans ve Kariyer Yönetimi

Çalışanlarımızın iş sonuçları, OKR (Objectives and Key Results) metodolojisi ile yönetilmektedir. Bu sistem şirket için çevikliği destekleyerek sürekli gelişim, değişim, ve esneklik sağlamaktadır. OKR’ler çalışanların ve şirketin aynı yolda yürümesini sağlayan, şeffaf ve dönem boyu güncellemeye açık bir sistem üzerinden ilerletilir..

Performans ve Kariyer Yönetimi Sistemi, çalışanların kariyerlerine yön vermelerini sağlayan, kariyerlerini geliştirmeleri için onlara eğitim ve gelişim fırsatları sunan, hem bireysel, hem de organizasyonel gelişime katkı sağlayan bir sistem oluşturma fikrinden yola çıkılarak kurgulanmış ve performans, kariyer, yedekleme, yetenek yönetimi ve eğitim/gelişim süreçleri entegre bir şekilde çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.

Çalışanların kariyer beklentileri, mesleki ve kişisel gelişimleri önemsenir ve onlara kendilerini geliştirmeleri ve kendi kariyerlerini yönetmeleri için gerekli ortam sağlanır. Ayrıca çalışanlarımızın kurumumuzu daha iyi tanımalarını sağlamak, farklı bakış açıları ve farklı yetkinlikleri bir araya getirerek iletişimi ve sinerjiyi arttırmak, kişilerin gelişimlerine katkıda bulunmak için departmanlar/şirketler arası rotasyonlar gerçekleşmekte, proje ekipleri kurularak kişilerin projelerde aktif olmaları beklenmektedir.

İşe Alım

İşe alım sürecinde amacımız organizasyon olarak inandığımız değerlere, Kerevitaş çalışanının sahip olması gereken ana yetkinliklere ve iş ailelerine özel aranan fonksiyonel yetkinliklere sahip kişileri seçmektir.

Bize başvurmak isteyen adaylarımız Yıldız Holding’in sitesinde ya da kariyer portalında yayında olan ilanlarımızı inceleyebilir; aranan niteliklerin ve verilen iş tanımının kendileri ve beklentileriyle uyuştuğunu düşünüyorlarsa başvurularını yapabilirler. Bu sürece çalışanlarımız da katılabilmekte, organizasyon içinde aranan, kendilerine uygun bir pozisyon var ise iç işe alım sistemimiz yardımıyla başvurularını yapabilmektedirler.

Tüm ilanlarımızı düzenli olarak inceleyip başvuran adaylarımızın özgeçmişlerini görüntüleyerek, aradığımız niteliklere sahip adaylara telefonla ya da mail adresleri üzerinden ulaşarak görüşmeye davet etmekteyiz. Adaylarla ilk olarak İnsan Kaynakları sonrasında ilgili departman yöneticileri görüşme yapmaktadır.

Seçme ve yerleştirme sürecinde kullandığımız yöntemler aday profiline göre çeşitlilik göstermektedir. Süreçlerde aşağıdaki test ve envanter uygulamalarının yanı sıra, işe alım araçlarımızdan bir ya da birkaçı, gerektiği durumlarda ise tümünü kullanmaktayız. Alanında deneyimli ve yeni mezun adaylarımızla yaptığımız yetkinlik bazlı mülakatlar ve vaka çalışmaları da farklılık göstermektedir. Amacımız pozisyon için gerekli teknik ve davranışsal özellikleri doğru yöntemler kullanarak gözlemlemek ve pozisyonlara en uygun adayları yerleştirmektir.

İşe alım süreci olumlu devam eden adaylardan, referans olarak profesyonel iş yaşamlarında kendileriyle birlikte çalışmış ve görüş alabileceğimiz yöneticilerinin isimleri ve iletişim bilgilerini istiyoruz. Referans araştırmalarını da tamamladıktan sonra, süreci olumlu sonuçlanan ve onaylanan adayımıza teklifimizi sözlü ve mail yoluyla iletiyoruz.

İşe alım sürecimizde bizimle birlikte olan tüm adaylarımıza sonucu bildirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyor; bu doğrultuda sonuçlandırdığımız her pozisyonla ilgili adaylarımıza mail ya da telefonla ulaşarak bilgi veriyoruz.

Ücret ve Ödüllendirme

Ücret ve Ödüllendirme Şirketimizde ortak bir kademe yapısı ile yönetilen, işin içeriğine dayalı bir ücretlendirme sistemi kullanıyoruz. Bu sistemde iş değerlendirme yöntemi ile işler değerlendirilerek eşit, rekabetçi ve piyasa ile uyumlu ücret politikası oluşturulması amaçlanmakta; ücretlendirme uygulamaları belirlenirken yıllık piyasa ücret araştırmaları da kullanılmaktadır.

Bu doğrultuda şirketlerimizde piyasa ve performansa dayalı ücret politikasını, şirketlerimizin stratejisini ve rekabet gücünü destekleyecek şekilde uyguluyoruz. İşin içeriği ve çalışanın performansına bağlı belirlenen ücret artışları yılda bir kez gerçekleştiriliyor.

Performansa Dayalı Ödüllendirme

Beyaz yaka çalışanlarımız yıl sonunda hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetimi sistemi kapsamında değerlendirilmekte ve bu doğrultuda yıllık performans primi ile ödüllendirilmektedir.

Satış kadrosundaki çalışanlarımıza yüksek performansı teşvik eden satış prim sistemi uygulanabilmektedir.

Anlık Ödüllendirme

Çalışanlarımızın, değerlerimiz ve ana yetkinliklerimiz çerçevesinde üstün başarı elde ettiği, kuruma belirgin bir katkısı olan, örnek tutum, davranış sergilediği durumların fark edilmesi, takdir edilmesi ve en kısa sürede ödüllendirilmesi amacıyla anlık ödüllendirme sistemi uygulamaya alınmıştır.

Yöneticiler istediği bir çalışanı ödüle aday gösterebilmekte, ilgili çalışanın üst yöneticisine doğrudan ulaşan öneri, değerlendirme sonrası uygun bulunması halinde ödüllendirilmektedir.

Sosyal Haklar

Tüm çalışanlarımız yan haklar paketinden yararlanabilmektedir. Bununla birlikte tüm çalışanlarımıza yemek ve servis hizmeti sağlanmakta, dönemsel olarak Yıldız Holding şirketlerinin ürünlerinden oluşan hediye paketi ve alışveriş çeki sunulmaktadır.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri, merkez ofislerimizde hafta içi (Pazartesi – Cuma) olmak üzere 08.30 – 17.30, fabrikalarımızda ise 08.00 – 17.00 arasındadır. Bununla birlikte fabrikalarımızda üretim programlarına bağlı olarak vardiyalı çalışma düzeni uygulanabilmektedir.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımıza ve aramıza yeni katılan tüm çalışma arkadaşlarımıza, kişisel gelişimlerini ve mesleki kariyerlerini planlayabilecekleri çeşitli uzmanlık programları, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ve liderlik gelişim programları sunuyoruz.

Şirketimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yönetici hazırlık, yönetici gelişim ve liderlik gelişim programlarını uyguluyoruz.

Öğrenme sistemimizde ise yetişkin öğrenmesindeki 70/20/10 modelini baz alıyoruz. Bu modelde eğitim ve gelişim uygulamalarının %70’inin iş başında yaşanan deneyimlerle edinilmesini öngörüyoruz. %20’lik kısmının mentorluk, network, şirket içerisinde iletişim kanallarının kullanılması, koçluk, dışarıdan öğrenme gibi farklı enformasyon kanalları içeriyor. %10’luk kısım ise geleneksel öğrenme metodolojisine dayanıyor. Bunların dışında 360 derece geri bildirim araçları ile gelişimimizi destekliyoruz.

Öğrenme ve Gelişim Araçlarımız arasında aşağıda yer alan başlıkları sıralayabiliriz;

Öğrenme ve Gelişim Kataloğu / Liderlik Gelişim Programları

Mentorluk ve Koçluk

Mesleki Uzmanlık Programları

Yabancı Dil Eğitimleri / Konferans ve Zirveler

Standart Eğitimler

Elektronik Kütüphaneler ve Online Gelişim Araçları

Oryantasyon Programı