Diğer Kurumsal Dokümanlar

Diğer Kurumsal Dokümanlar

Esas Sözleşme

İhraç Belgeleri

Komiteler ve Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi

Esra KIVRAK Başkan Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Füsun KURAN Üye Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Metin DOĞANAY Üye Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Esra KIVRAK Başkan Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Füsun KURAN Üye Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Denetimden Sorumlu Komite

Füsun KURAN Başkan Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Esra KIVRAK Üye Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Politikalar

Özel Durum Açıklamaları

Sermaye ve Ortaklık Yapısı