Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı

Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı

Proje içeriğinin kısa özeti

Türkiye’nin dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş bünyesinde faaliyet gösteren SuperFresh markamızda sözleşmeli tarım modeli çerçevesinde “Superfresh Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı” iş modeli gerçekleştiriyoruz. Bu iş modeliyle çiftçilerimizi sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilinçlendirerek tarımsal verimliği arttırıyor, aynı zamanda çevresel etkimizi azaltıyoruz. Tarımsal ürünler için alım garantisi verdiğimiz model kapsamında üreticiyi ekonomik olarak güvence altına alıyor, üretim miktarını ve fiyatını önceden belirleyerek üretimin planlı şekilde yapılmasını teşvik ediyoruz. Böylece üreticiler, dönemsel fiyat dalgalanmalarından etkilenmiyor.

Bununla birlikte döngüsel bir sistem kurarak atıkların azaltılması hedeflenirken yeni ham maddeye olan ihtiyacın da azaltılmasını sağlıyoruz. Üretimde oluşan gıda atıklarının büyük bir bölümü hayvancılık alanında yeniden kullanılıyor, kalanı ise biyogaz tesislerinde enerji elde etmek için yeniden değerlendiriliyor. SuperFresh, dondurulmuş ve konserve ürünleri uzun ömürlü hazır ürünler olduğu için tüketicilerin gıda atıklarını azaltmalarına da katkı sağlıyoruz. Böylece, son tüketiciye ulaşan SuperFresh ürünlerinde tarladan sofraya gıda kayıplarının önüne geçmiş oluyoruz.

Bu iş modeli, süreçler ve çıktılar olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığımızca bu yıl başlatılan “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” projesine uygun bir çalışma modelidir.

Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı iş modelimiz ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından;

  • 2. Açlığa Son: Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek;
  • 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek;
  • 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim: Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak;
  • 15. Karasal Yaşam: Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemeye katkıda bulunuyoruz.

ÜLKEMİZ ÇİFTÇİSİNE VE DOLAYISIYLA EKONOMİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ.

Projenin sonuçları

Kerevitaş bünyesinde yer alan SuperFresh markamızın “Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı” iş modelinde sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında çiftçilerimizi bilinçlendiriyoruz. Ham madde alımı yaptığımız tüm çiftçilere tarımsal üretimle ilgili bilgi birikimlerini arttırmak üzere düzenli danışmanlık veriyoruz. 2021’de 169 çiftçiye sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında danışmanlık verdik ve bu sayede çiftçilerimizin kaliteli ve verimli üretim olanaklarını desteklemeyi sürdürdük. Sözleşmeli tarım kapsamında anlaşmalı olduğumuz çiftçilere ayrıca sertifikalı tohum, gübre ve tarımsal ilaç temin ediyoruz. 2021 yılında 6.350 dekar sözleşmeli bezelye ve taze fasulye ekimi yaptık. Bezelye Rhizobium Leguminosarum bakterisi ve taze fasulye Rhizobium Phaseoli bakterisi sayesinde havanın serbest azotunu toprağa bağlayarak toprak yapısının düzenlenmesini ve kendisinden sonra ekilecek bitkinin %50 daha az saf azotlu gübre kullanılması sağlanmaktadır. Sözleşmeli olarak ekilen 6.350 dekar bezelye ve taze fasulye arkasına tatlı mısır, tanelik mısır, slajlık mısır, karnabahar, brokoli ve brüksel lahanası ekimleri yapılmıştır. Üretici bu 6.350 dekarlık alanda dekara 15 kg daha az saf azot kullanılarak 15x11TL=165 TL/dekar ve de toplamda 165 TL X 6.350=1,05 milyon TL tasarruf elde etmiştir.

2021 yılında 13.438 dekar mısır arazisinin 12.533 (%93,3) dekarını damla sulama sistemi ile suladık ve bu alandan 14.519 ton ürün elde ettik. Bu 14.519 ton ürünün elde edilmesinde damla sulama sistemi kullandığı için çiftçimize ilave olarak 29.040 TL prim ödedik. Damla sulamayla 10,3 milyon ton su tüketimi yerine 6,32 milyon ton su kullanarak 3,71 milyon ton su tasarrufu sağladık. Ayrıca bu yöntem sayesinde çiftçilerimiz 808 bin TL enerji tasarrufu sağlarken birim alandan 261 kg daha fazla ürün ve toplam 3,7 milyon TL kazanç elde etti.

Operasyonlarımızda su yönetiminin yanı sıra en büyük tüketiminin gerçekleştiği tedarik zincirinde su tüketiminin azaltılmasına da büyük önem veriyoruz. Tarım alanlarında damla sulama sistemini kullanarak ve teşvik ederek hem enerji tüketimini hem su tüketimini azaltıyoruz. Damla sulama yöntemiyle yağmurlama sulamaya kıyasla %37 su, %30 enerji tasarrufu sağlıyoruz. Son üç yıl içinde mısır alanlarında damla sulamayı yaygınlaştırarak %93,3 oranına ulaştık. Bu yıl 3,71 milyon ton su tasarrufu ile yaklaşık 808 bin TL maddi tasarruf ve 1,72 milyon kWh tasarruf elde ettik.
Üretimde oluşan gıda atıklarının büyük bir bölümü hayvancılık alanında yeniden kullanılıyor, kalanı ise biyogaz tesislerinde enerji elde etmek için yeniden değerlendiriliyoruz. 2021 yılında Emirdağ fabrikamızdan çıkan 22.100 ton patates mısır, fasulye, ıspanak artıkları hayvan beslemesinde değerlendirdik. Bu sayede yıllık 3.442 büyükbaş hayvanın besin ihtiyacı karşıladık.

Hala devam ediyor mu veya başka bir projeyle birleştirildi mi?

Kerevitaş bünyesinde yer alan SuperFresh markamızın “Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı” iş modeli kapsamında sürdürülebilirlik çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçi eğitimlerinden nihai tüketiciye kadar kayıpları önleyerek, aynı zamanda döngüsel bir sistem içerisinde yeniden kaynak üretimi ile de ülkemiz çiftçisine ve dolayısıyla ekonomimize destek olmaya devam ediyoruz.